caesenfr
  • CACS - Curs accés a cicles superiors

alumCacs

L'objectiu dels cursos d'accés és facilitar l'accés a la formació professional; la superació del curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior dona prioritat en els procediments d'admissió. 

Els cursos de preparació formen per presentar-se a la part comuna, la part específica, o a totes dues, de les proves d'accés als cicles de grau mitjà o als de grau superior dels ensenyaments de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, i els esportius.

 MÉS INFORMACIÓ