Alumnat

Dades d'interès per l'alumnat

 

integracio

 Àmbit d’intervenció: Educació i Formació

Tipus de Recurs: Informació, orientació, mediació i suport.

A qui va adreçat?: Alumnes i professorat de l'INS Francesc Vidal i Barraquer que:

Requereix d'intervenció pel risc d'exclusió social.
Estigui disposat a reeducar-me.
Necessiti suport per manca de recursos en els diferents àmbits.

OBJECTIU

Posar a l’abast diferents eines i recursos per una millora personal, social, cultural i educativa en la convivència del seu entorn proper i compartit

METODOLOGIA

Donar resposta a la diversitat amb:

Atenció individualitzada o de grup.
Servei de mediació escolar i ajuda en la resolució de conflictes
Entrevista inicial per l’anàlisi i posterior intervenció
Seguiment d'una pauta de treball adaptada a les necessitats i posterior avaluació.

 

Servei d’integració social. -Trinidad Sevillano Ruiz 

Els TIS som tècnics dedicats a la integració social de persones en risc d’exclusió social.

Des del servei de TIS de l’institut s’ofereix:
Intervenció i seguiment per tal de facilitar la integració en la comunitat educativa.
Assessorament, orientació educativa i laboral.
Mediació per a la resolució de conflictes.
Atenció social, tenint en compte la família.
Suport al professorat en la resposta a la diversitat de l’alumnat.
Suport als alumnes que presenten necessitats educatives especials.

El TIS programa, organitza i avalua les intervencions i, en cas necessari, treballa en col·laboració amb altres professionals o entitats externes.