caesenfr

grrupsHorari

Franja Horaria en que es cursen els diferents estudis  al nostre centre:

 

Franja horària CFGM

Cicles Formatius  de Grau Mitjà LOE

Família Administració i Gestió:
GESTIO ADMINISTRATIVA.  Horari matí (8:00 a 14.30)
GESTIO ADMINISTRATIVA, (en l’àmbit jurídic). Horari tarda (15:00 a 21:30)

Família Comerç i Màrqueting:
ACTIVITATS COMERCIALS.  (DUAL)   Horari matí (8:00 a 14.30)

Família Serveis Socioculturals i a la Comunitat:
ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA. (DUAL)  Horari matí (8:00 a 14.30)
ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA.    Horari tarda (15:00 a 21:30)

Família Informàtica i Comunicacions:                                                 
SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES.     Horari matí (8:00 a 14.30)
SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES .    Horari tarda (15:00 a 21:30

 

 

Franja horària CFGS

Cicles Formatius de Grau Superior LOE

Família Administració i Gestió:
ADMINISTRACIÓ I FINANCES.   Horari matí (8:00 a 14.30)
ADMINISTRACIÓ I FINANCES.  (DUAL)   Horari tarda (15:00 a 21:30)
ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ.  Horari matí (8:00 a 14.30)

Família Comerç i Màrqueting:
GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS. (DUAL)   Horari matí (8:00 a 14.30)
GESTIÓ DEL TRANSPORT I LOGÍSTICA. (DUAL)   Horari tarda (15:00 a 21:30)
COMERÇ INTERNACIONAL.   Horari matí (8:00 a 14.30)

Família Serveis Socioculturals i a la Comunitat:
EDUCACIÓ INFANTIL. (DUAL)   Horari matí (8:00 a 14.30)
INTEGRACIÓ SOCIAL.  (DUAL)   Horari matí (8:00 a 14.30)
INTEGRACIÓ SOCIAL.  (DUAL)   Horari tarda (15:00 a 21:30)
ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA. Horari matí (8:00 a 14.30)

Família Informàtica i Comunicacions:
ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA.  (DUAL)   Horari matí (8:00 a 14.30)
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA. (DUAL)   Horari matí (8:00 a 14.30)
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB.   Horari matí (8:00 a 14.30)

 

Franja horària Batxillerat i CACS

Batxillerat de Ciències Socials i Humanístic.  Horari matí (8:00 a 14.30)
Batxillerat Ciències de la Natura i Tecnologia. Horari matí (8:00 a 14.30)
Curs d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior. Horari matí (8:00 a 14.30)