caesenfr

Servei d’assessorament i reconeixement

-Dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials-

assReco

Sessió informativa

  • Dilluns dia 23 d'octubre a les 17:30 al Saló d'actes del Institut

Informació general del Servei d’Assessorament i Reconeixement (veure document)

Oferta de places:

  • CFGS Comerç internacional: 5 places
  • CFGS de Transport i Logística: 10 places
  • CFGS d’Educació infantil: 10 places
  • CFGS d’Integració Social: 10 places
  • CFGS d’Animació Sociocultural i Turística: 5 places
  • CFGM d’Atenció a les persones en situació de dependència: 15 places

El període per sol·licitar el servei és del 6 al 30 d’octubre a la secretaria del centre (horari de secretaria) mitjançant el full de sol·licitud del servei . Les llistes de persones admeses s’aniran publicant en aquesta pàgina web.

Només un cop publicada la llista de persones admeses, si aquesta és favorable, s’haurà de fer la inscripció amb el corresponent full d’inscripció, pagament i aportació de documentació.

 

Documents relacionats


Publicació de llistes

 


Horari d’atenció personal i/o telefònica al institut: Dijous de 12:30 a 13:30
Responsable: Professora Susanna Fernández-Rebollos.

 

Calendari i Publicació de resultats.

Sol·licitud al servei al servei d'assessorament (1) del 6 d'octubre al 31 d'octubre de 2017 Secretaria del centre
Publicació llista provisional d'admesos i places de reserva 10 de novembre de 2017 www.vidalibarraquer.net
Reclamacions a la llista de  persones admeses 15 de novembre de 2017 Secretaria del centre
Publicació de la llista definitiva de les persones admeses, de les instruccions i calendari de pagament i de l'inici de les sessions d'assessorament 21 de novembre de 2017 www.vidalibarraquer.net
Inscripció al servei d'assessorament i presentació de la documentació de pagament(2) del 21 al 30 de novembre de 2017  Secretaria del centre
(1) Full de sol·licitud al servei d'assessorament + DNI o equivalent
(2) Full d'inscripció + resguard de pagament i/o documentació justificativa d'exempció o bonificació de pagament
Convocatòria de les persones interessades:  4 desembre  18:00 a l’ Institut