Oferta 2022/SC27

Codi 2022/SC27 ANIMADORS/A SOCIOCULTURAL
Data publicació: 22/11/22
Presentació candidatures: 31/01/2023
Descripció de l’oferta de treball: 3 places d’Animador/a sociocultural
Perfil: CFGS Animació sociocultural
Ubicació: Reus
Funcions: 
Planificar, executar i avaluar activitats educatives, projectes d’animació sociocultural, projectes d’intervenció comunitària, etc.; aplicar recursos educatius i socials; analitzar el medi sociocultural (característiques de la zona, col•lectiu, etc.) per adaptar-se a les necessitats específiques de les persones beneficiàries; realitzar avaluacions contínues de les activitats realitzades, per modificar possibles errors, etc.

Funcions en relació amb les famílies usuàries:
• Donar informació a les famílies usuàries del servei, si s’escau, de les activitats del dia.

Funcions en relació al grup d’infants, preadolescents o adolescents:
• Potenciar competències transversals i aspectes educatius de manera informal vinculades a l’educació no formal i als espais d’oci i lleure.
• Promoure espais de trobada, relació i aprenentatge positiu d’infants i joves, la seva interrelació i l’entorn.
• Afavorir la relació entre els participants amb la seva diversitat.
• Afavorir espais de trobada, relació i aprenentatge positiu entre els participants.
• Fomentar l’autonomia dels infants i joves i les propostes d’activitats junt amb el seguiment del seu acompanyament.
• Motivar als infants i joves amb activitats per millorar les habilitats socials i les seves competències.
• Fomentar la convivència i relació entre els joves, l’autogestió, l’autocontrol, la tolerància, el treball en equip, la diversitat, i la resolució de conflictes.
• Observar i escoltar a l’infant i l’adolescent durant el desenvolupament de les activitats.
• Organitzar activitats i relacions saludables en el temps lliure.
• Programar accions pel foment de les habilitats socials i relacionals, adreçades a infants, preadolescents i adolescents.
• Dinamitzar les activitats programades de joc, tallers de treballs manuals i creatius, tertúlies…

Funcions en relació amb l’equip educatiu:
• Avaluar, conjuntament amb l’equip educatiu, les activitats realitzades.
• Participar en l’elaboració de la memòria dins el seu àmbit competencial si s’escau

Tipus de contracte: Temporal
Tipus de jornada: Parcial
Horari:  Segons projecte
Requisits:
Titulació: titulats/des
Sou: Segons conveni
Idiomes:
Experiència: no requerida
Es valorarà: Iniciativa pròpia, Capacitat de treballar en equip i cooperació, Disponibilitat d’aprenentatge
Altres: