Oferta 2021/SC001

Codi 2021/SC001 – Monitor/a del servei de lleure
Data vigència: Fins trobar candidat/a
Descripció de l’oferta de treball:
Perfil: Monitor/a del servei de lleure
Ubicació: Montblanc i La Selva del Camp
Funcions: 
– Vetllar pel bon funcionament del grup de persones ateses, procurant la màxima integració  i adaptació de cadascuna
– Participar en l’acolliment i acompanyament del procés d’adaptació de la persona atesa al  servei de lleure. 
– Supervisar i donar suport a la persona atesa en la realització de les activitats de lleure. – Formalitzar les valoracions individuals vinculades als procediments del servei de lleure.  
– Acompanyar, guiar als voluntaris/es i persones de pràctiques per al bon funcionament de  l’activitat. 
– Seguir i fomentar l’acompliment de totes les normes d’higiene i seguretat vinculades a la  realització de les activitats. 
– Mantenir els espais externs per la correcta execució de les activitats i responsabilitzar-se  de tot tipus de material al seu càrrec en condicions òptimes. 
– Acompanyaments i trasllats de les persones ateses en els desplaçaments, tant interns com  externs d’acord amb les instruccions dels responsables del servei. 
– Supervisar la presa del tractament farmacològic. 
– Contenir, resoldre i notificar els conflictes relacionats amb les persones ateses al servei. 
Tipus de contracte: Contracte per obra i servei
Tipus de jornada: Parcial – 15 hores setmanals (Horari: XX)

Requisits:
Titulació: CFGS Animació Sociocultural i Turística
Experiència: 1 any
Altres: Incorporació inmediata